MANAGEMENT EXECUTIVE

NameBranch/ Department Telephone No.Mobile No.Email Id.
General Manager
Mr. Wakchoure Shantaram Baburao. Head Office02135-2237749975499004wakchoure.sb@rajgurunagarbank.com
Asstt. General Manager
--Administration02135-222085/104----
Mr. Sarda Pradip Badrinarayan Audit02135-222085/1049975499169sarda.pb@rajgurunagarbank.com
Mr. Sasane Sanjay BaburaoLoan Dept.02135-222085/1049975499005sasane.sb@rajgurunagarbank.com
Mr. Mahindrakar Manjit Vidhyadhar Computer Dept.02135-222085/1049975499020mahindrakar.mv@rajgurunagarbank.com
Mr. Takalkar Amrut BabanAccount/Investment02135-222085/1049975499049takalkar.ab@rajgurunagarbank.com
Mr. Supekar Samrat YashwantRecovery Dept.02135-222085/104--supekar.sy@rajgurunagarbank.com
Branch Manager
Mr. Somwanshi Mohan Pandurang Tilak Chowk Br.02135-2265859226880164somwanshi.mp@rajgurunagarbank.com
Mr. Kohinkar Ankush Babanrao Bajar Peth02135-2221079922444187kohinkar.ab@rajgurunagarbank.com
Mr. Katariya Rajendra Phulchand Chakan02135-2492139850836601katariya.rp@rajgurunagarban.com
Mr. kalokhe Dilip Tukaram. Kadus02135-282244kalokhe.dt@rajgurunagarbank.com
Mr. Malaghe Dilip VitthalNarayangaon Br.02132-2420759270127244malaghe.dv@rajgurunagarbank.com
Mr. Gholap Balu Maruti Bhosari020-271102109226866363gholap.bm@rajgurunagarbank.com
Mr. Walunj Eknath Balasaheb Dehu Road020-276730119975499059walunj.eb@rajgurunagarbank.com
Mr. Sadare Nishikant Shankar Budhwar Peth,Pune020-24453613 sadare.ns@rajgurunagarbank.com
Mr. Ghumatkar Ramesh Pandurang Manchar02133-2237169975499151ghumatkar.rp@rajgurunagarbank.com
Mr. Sarode Shailesh Pandharinath Shirur02138-2248009168799699sarode.sp@rajgurunagarbank.com
Mr. Pansare Sunil NarayanMahalunge02135-2590599850897789pansare.sn@rajgurunagarbank.com
Mr. Joshi Narendra VitthalAlephata02132-2630859975499022joshi.nv@rajgurunagarbank.com
Mr. Kohinkar Vishwas Bbalasaheb Alandi02135-2332859850627227kohinkar.vb@rajgurunagarbank.com
Mr. Kolhe Shankar Krushnaji Junnar02132-2222759975499179kolhe.sk@rajgurunagarbank.com
Mr. Hole Ramdas Shankar Pait02135-2832857420060902hole.rs@rajgurunagarbank.com
Mr. Sandbhor Machindra Pandurang Pabal02138-2924779766875307sandbhor.mp@rajgurunagarbank.com
Mr. Nanekar Natharam Baban Akurdi020-272426279850788794nanekar.nb@rajgurunagarbank